Писма за подкрепа

Уважаеми колеги, за да получите писмо за подкрепа от Националния център по наркомании, при кандидатстване по проекти и / или грантови схеми, е необходимо да подадете в деловодството на НЦН заявление по образец. Писмото се издава в 14 – дневен срок от датата на получаването му в НЦН.

03.08.2010г.

Образецът може да изтеглите от тук.