Структура на НЦН

Структура на НЦН

ДИРЕКТОР

Национален център по наркомании

 

Директор Дирекция „Административно-стопанско и правно обслужване“

Главен счетоводител

Старши счетоводител

Експерт Обществени поръчки

Административен секретар

 

Директор Дирекция „Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания и информация“

Старши експерт епидемиологични индикатори – 2 щ. д.

Експерт епидемиологични индикатори – 2 щ. д.

 

Директор Дирекция „Методологическо ръководство и координация на дейностите за намаляване търсенето на наркотици“

Старши експерт Превенция

Старши експерт Лечение на зависимости

Експерт психосоциална рехабилитация – 2 щ. д.

Експерт превенция, лечение и рехабилитация

Старши експерт Обучителни програми и база данни

Експерт лечение и анализ данни

Медицински лаборант

ОРГАНОГРАМА

54321
(0 votes. Average 0 of 5)