Стандарт за лечение

Наредба за изменение на наредба №24 от 2004 за утвръждаване на медицински стандарт “Психиатрия”

Образец на удостоверение за получаване на лекарствен продукт, съдържащ опиеви агонисти и агонисти-антагонисти за домашна употреба, съгласно т.7.9. от Стандарта