СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ

Съгласно чл. 4 на Наредба № 8 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (изд. от МЗ, обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2011 г.), през 2019 г. в Националния център по наркомании ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са зависими или са злоупотребявали с09 наркотични вещества.
Документи се приемат в деловодството на НЦН от 01.03.2019 г. до 15.04.2019 г. Комисията за подбор на документи ще се произнесе до 25.04.2019 г., след което ще се обяви точната дата на започването на обучението на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
Програма на обучението>> Изтегли

54321
(0 votes. Average 0 of 5)