Рехабилитация

Рехабилитация

Многогодишната практика на лечение на зависими от ПАВ показва, че програмите за рехабилитация са доста ефективни и успешно довеждат до свободен и качествен живот без наркотици. Програмите за рехабилитация се основават на принципа DRUG FREE и се прилагат като 24 – часови програми - Терапевтични общности, дневни програми, прилагат се успоредно с метан подържаща терапия. Основната цел на тези програми е да помогнат на зависимите да постигнат трайни промени в начина си на живот, чрез установените норми и ценности като взаимопомощ, екипна работа, честност, загриженост и уважение към другите членове, отговорност, благодарност и т.н. Друг принцип е създаване на сигурност и безопасност за участниците на програмата, което се постига със строги правила: без наркотици, без насилие или заплаха за насилие, без сексуални взаимоотношения. Рехабилитационните програми имат различни дейности чрез които се постигат целите на програмата. Дейностите имат за цел да направят поведенчески промени, осигуряване на емоционална подкрепа, окуражаване откритите и честни взаимоотношения, взаимоотношенията на загриженост, взаимопомощ, отговорност както към себе си, така и към другите. Дейности позволяващи на участниците в програмата да упражняват нови адаптивни поведения, дейности допринасящи за тяхното самоутвърждаване.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)