Събития

На 27.05.2009г. Националния център по наркомании организира и представи изложба от произведения на пациенти, участващи в проект “Подпомагане на терапевтичния процес чрез въвеждане на групова работа с методите на изобразителното изкуство при пациенти от Метадон подържаща програма към Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм”.
Проектът има важно значение за рехабилитацията и ресоциализацията на пациенти и се осъществява в сътрудничество между екипите на Национален център по наркомании и Метадон подържаща програма към Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм (МПП към ДПБЛНА).
Проектът стартира през месец ноември 2008г. по инициатива на екипа на НЦН. Целта е да се подкрепи и разшири лечебния процес при работа с пациентите от МПП към ДПБЛНА, чрез въвеждане на групова работа, в която основно се ползват методите на изобразителното изкуство за терапевтични цели – Арт – терапия.
Целта на Арт – терапията е стимулиране изразяването на преживявания, чувства, идеи, мисли, чрез образно – метафоричния език на изобразителното изкуство. Споделянето им в група дава възможност на всеки да покаже приемане и разбиране на преживяванията на членовете на групата, както и своите по отношение на себе си и своята история. Арт – терапията е един от методите доказали своята ефективност при хора със зависимост, поради това, че самият акт на рисуване създава възможности за терапевтичен ефект, който не се съдържа в словесното общуване.
Това, което са постигнали пациентите, е от значение да бъде споделено с други програми, медиите и обществото, като част от процесите, свързани с лечение, рехабилитация и ресоциализация на зависими лица.

Галерия – разгледай

По повод 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици

Националният център по наркомании организира

Представяне на проекти и програми, финансирани през 2008г. от Националния център по наркомании (НЦН), със средства по Националната стратегия за борба с наркотиците 2003-2008г. и Националната програма за развитие на лечебна система от метадоново поддържащи програми в България 2006-2008г.

Събитието ще се състои в Червената къща в гр. София, ул. “Любен Каравелов” № 15, Зала “Пеша Николова”, с начален час 13,00.

ПРОГРАМА

Представяне на резултатите от реализираните през 2008г. проекти и програми, финансирани от НЦН

07.03.2010г.

Проект “Център за рехабилитация и реинтеграция на хора със зависимо поведение” на Сдружение “Проект Пеперуда – София”

Проект “Реинтеграция в общността на младежи, зависими от психоактивни вещества, включени в терапевтична общност Феникс” на ЦСР “Феникс” ООД

Проект “Другите имена на зависимостта (Превенция на зависимостта към наркотични вещества сред юношески групи и подкрепа на техните родители и близки чрез средствата на изкуството и действени креативни подходи)” на Фондация “ГЪЛИВЕР КЛИРИНГ ХАУЗ”

Проект “Прилагане модела “терапевтична общност” в отворена (нерезидентска) програма за психосоциална рехабилитация и реинтеграция на зависими от психоактивни вещества” на Сдружение “Борба с епидемичните болести и наркоманиите” – Разгледай

Проект “Спаси живот” на Фондация “Инициатива за здраве” – Разгледай

Проект “Консултативен център за употребяващи наркотични вещества” на Сдружение “Асоциация” “Доза обич” – гр. Бургас – Разгледай

Представяне дейността за 2008г. на Център за информация, консултация и насочване към лечебни програми към НЦН – Разгледай

Представяне на обучителните дейности и програми, реализирани от НЦН през 2008г. – Разгледай

Проект “Интензивна извънболнична програма за рехабилитация и реинтеграция на пациенти, участващи в Метадонова програма към Център за психично здраве – Варна” – Разгледай