Семинари и публичност

Обучение на експерти от Държавна агенция за закрила на детето през 2007г.

Балканска конференция – гр. Созопол

26 юни – Международен ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици

 Семинар „Психоактивни вещества и превенция”, проведен на 05.11.2009г. в гр. Търговище