Основна Информация

Дирекция „Методологично ръководство и координация на дейностите по отношение на търсенето на наркотици“, следващи следните области на превенция на злоупотребата с наркотични вещества:

Използването на програми за превенция на злоупотребата с наркотични вещества сред различни групи от населението на национално и общинско ниво със стратегия на наркотични вещества и прекурсори по чл.11, т.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори.

Ученето в разработването и въвеждането на превантивни методи и технологии.
Учебни цели за подготовка на проекти в нормативните актове за превенция на злоупотреба с наркотични вещества.
Включване в дейностите по изследване на научни и научно-изследователски изследвания в областта на превенцията на злоупотребата с наркотични вещества.

Осъществява се следдипломно обучение на медицински специалисти и обучение на лица, работещи в областта на превенцията на злоупотреба с наркотични вещества.
Учителствата за обучение на студенти по въпроса за превенция на злоупотребата с наркотични вещества, по договор с висши училища.

Участието в международни отношения и обмен на информация и технологии в областта на наркотиците и превенцията на злоупотребата с наркотични вещества.

Включване в дейностите по организиране и провеждане на научни форуми от национално и международно значение по проблемите на превенцията на злоупотребата с наркотични вещества.
Осигуряване на методическо ръководство на Службата за превантивно – информационни центрове в страната.

Съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори, се създава Общински съвети по наркотичните вещества (ОбСНВ). Функциите и задачите са възможни с Правилник за организацията и Членка на Националния съвет по наркотичните вещества.

Съгласно Правилника Общинските съвети по наркотичните вещества :.

Разработване, осигуряване и координиране на общинските стратегии и програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества в общините;
Ръководят и контролират Службата за Превантивни информационни центрове чрез председателя на ОбСНВ;
Предвижда се да се извърши съответната работа по осигуряване на финансови средства в общинския бюджет за изпълнение на общинските програми по т. 1;
Отчитат се силата на националния съвет по наркотичните вещества.

Община

Председател

Секретар

Адрес

 

 

Име

Телефон

Име

Телефон

 
1.

Благоевград

Теменужка Любенова

073/830711

Магдалена Рахова

073/830711

Благоевград-2700,
пл. „Г. Измирлиев” 1

2.

Бургас

Славейка Николова

056/887375

Станислава Калинова

056/841391

Бургас-8000,
ул. „Александровска” 26

3.

Варна

Доц. д-р Христо Бозов

052/820117

Мартина Янева

Варна-9002,
бул. „Цар Освободител” 27

4.

Велико Търново

Ивана Веселинова
Колева-Стоянова

062/601461

Велико Търново-5000,
ул. „Димитър Найденов” 4,
кв. „Света гора”

5.

Видин

Красимира Елисеева

094/600775

Николинка Рангелова

094/600775

Видин-3700,
пл. „Бдинци” 2

6.

Враца

Красимир Богданов

092/626370

Валя Тонова

092/626370

Враца-3000,
ул. „Стефанаки Савов” 6

7.

Габрово

Габриела Йосифова

066/809818

Пепа Гайдарова

066/809818

Габрово-5300,
пл. „Възраждане” 3

8.

Добрич

Камелия Койчева

058/600577

Иванка Нанова

058/600577

Добрич-9300,
ул. „България” 12

9.

Кърджали

Сезгин Бекир

0361/67301

Нермин Мехмед

0361/67387

Кърджали-6600,
бул. „България” 41

10.

Кюстендил

Виктор Янев – зам.кмет

078/550025

Елица Кочова

078/523557

Кюстендил-2500,
пл. „Велбъжд” 1

11.

Ловеч

Пламен Петков

068/603202

Магдалена Енева

068/688311

Ловеч-5500,
ул. „Търговска” 22

12.

Монтана

Весела Коларскав

096/394202

Ваня Александрова

096/305471

Монтана-3400,
ул. „Извора” 1

13.

Пазарджик

Адриана Иванова

034/445505

Магдалена Банчева

034/445505

Пазарджик-4400,
ул. „Пейо Яворов” 5

14.

Перник

Димитрина Стоянова

076/684225

Перник-2300,
пл. „Св. Иван Рилски” 1

15.

Плевен

Катя Божикова

064/848163

д-р Александър Вичев

064/826326

Плевен-58001,
бул. „Русе” 1

16.

Пловдив

Петя Василева

032/638437

Светлозар Апостолов

032/638437

Пловдив-4000,
бул. „Руски” 86

17.

Разград

Станислава Петрова

084/661395

Разград-7200,
ул. „Никола Вапцаров” 10,
Средношколско общежитие, стая 114

18.

Русе

Албена Нинова

082/841918

Русе-7000,
ул. „Плиска” 78,
бл. „Мадара” вх. А

19.

Силистра

Денка Михайлова

086/816216

Илка Караколева

086/816239

Силистра-7500,
ул. „Симеон Велики” 33

20.

Сливен

Иван Славов

044/611100

Таня Павлова

044/662358

Сливен-8800,
ул. „Д-р Константин Стоилов” 12

21.

Смолян

Замфир Копчев

0301/67671

Мария Славчева

0301 / 85909

Смолян-4700,
бул. „България” 12

22.

София

Д-р Атанас Кондурджиев

Бистра Цонева

02/9810661

София-1000,
ул. „Московска” 33

23.

Стара Загора

Иванка Сотирова

042/614869

Радост Овагимян

042/614878

Стара Загора-6000,
бул. „Цар Симеон Велики” 107

24.

Търговище

Маринела Георгиева

0601/68779

Десислава Цанева

0601/68779

Търговище-7700,
пл. „Свобода” 1

25.

Хасково

Атанас Димитров

038/603421

Стоянка Перчемлиева

038/603393

Хасково-6300,
пл. „Общински” 1

26.

Шумен

Седат Кадир

054/800860

Станчо Станчев

054/863260

Шумен-9700,
бул. „Славянски” 17

27.

Ямбол

Иван Кърцъков

Камен Андонов

046/662940

Ямбол-8600,
ул. „Г. С. Раковски” 7