PERK - инструментариум за превенция и оценка

PERK - инструментариум за превенция и оценка

13.07.2017г.

Годишен Доклад

Критерии и показатели за оценка на годишните доклади на Превантивно-информационните центрове към ОбСНВ

01.07.2013г.

Насоки за оценка на превенцията на употребата на нароктици

PERK – инструментариум за превенция и оценка

Информационни материали

Наръчници

 

 

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)