Тренинг за професионалисти

От 11 до 13 май 2009 г. (включително) Националният център по наркомании (НЦН) и Регионалният офис на Службата по наркотиците и престъпността към ООН (UNODC) организираха обучение за професионалисти, работещи в областта на лечението и психо – социалната рехабилитация на зависимостта към психоактивни вещества.
Обучението беше насочено към повишаване и усъвършенстване на знанията и уменията на професионалистите (психиатри, психолози и социални работници), работещи в областта на лечението и психо – социалната рехабилитация на зависимостта към психоактивни вещества. Лектори бяха:
д-р Марек Шаварски – дългогодишен преподавател в областта на лечение на опиатна зависимост в Университета Йейл (Yale University), САЩ, и автор на многобройни публикации и научни изследвания в областта на лечението и рехабилитацията на зависимостта към психоактивни вещества;
Г-н Гилберто Гера – Служба по наркотици и престъпност към ООН, централен офис – Виена
В обучението взеха участие петдесет и шест професионалисти в областта на лечението и рехабилитацията на зависими от психоактивни вещества лица.
Присъстваха психиатри, психолози и социални работници от цялата страна.

07.03.2010г.

Галерия – разгледай

Основните теми, засегнати в обучението бяха:
Употреба, злоупотреба и зависимост от наркотични вещества
Хероин и други наркотици
Основни неврологични механизми на наркотичната зависимост
Наркотичната зависимост като заболяване
Последици от наркотичната зависимост
Виж презентация

Лечение на наркотичната зависимост /злоупотреба
Общи принципи на лечението
Роля на медикаментите в лечението на наркотичната зависимост
Роля на психологическите интервенции в лечението на наркотичната зависимост
Комплексно лечение и стратегии на общественото здравеопазване

Психологически/поведенчески интервенции в лечението на наркотична зависимост
Комплексно лечение и подходи на намаляване на риска
Основни терапевтични умения за лечение на наркотичната зависимост
Преглед на психологическите интервенции
Виж презентация

Сканиране и кратки интервенции
Основни положения на ASSIST скрининга
Основни положения на кратките интервенции на ASSIST
Виж презентация

Ефективни психологически интервенции
Когнитивни поведенчески подходи
Предпазване от повторна употреба
Мотивационни подходи
Други подходи
Виж презентация

Виж презентация на г-н Гилберто Гера