TAIEX семинар

АРХИВ

На 28 и 29 ноември 2007 г. в хотел “Света София” в гр. София се състоя международният Регионален семинар по намаляване на търсенето на наркотици в Югоизточна Европа: обмен на информация върху общите постижения, добрите практики и възможностите за регионално сътрудничество, организиран от Европейската комисия със съдействието на НЦН и МЗ. В него взеха участие експерти от България, Босна и Херцеговина, Гърция, Италия, Румъния, Сърбия, Турция, Хърватска, Черна гора, както и представители на EMCDDA.

Цел на срещата

Това е третата среща от поредица семинари, организирани от Европейската Комисия в сътрудничество със страни от Южноевропейския регион. Предишните семинари в Скопие и Дубровник бяха фокусирани съответно върху Националните стратегии по наркотиците във връзка със Стратегията на Европейския Съюз и Плана за действие 2005-2012 и влизането в сила на правни мерки и изпълнението на законодателството по синтетичните дроги и прекурсорите. Този семинар беше фокусиран върху темата за намаляване на търсенето.

Презентациите на експертите от няколко европейски страни – България, Гърция, Италия и Хърватска подчертаха практиките в полето на намаляване на търсенето като лечението в затворите, намаляване на вредите и измерването в превенцията.
Една от сесиите се фокусираше върху основните принципи на сътрудничество между силите на закона (полицията / съдебното право) и услугите по намаляване на търсенето (лечение и социална рехабилитация / намаляване на вредите).

Срещата целеше също така да изследва възможностите за практическо сътрудничество между службите и институциите, работещи в полето на намаляване на търсенето в страните от Югоизточна Европа, за да подобри обменът на информация и добрите практики.