Превенция на свръхдоза

От 14.01. до 15.01.2009г. в Националния център по наркомании (НЦН) беше проведен семинар на тема: “Превенция на свръхдоза сред лица, зависими от опиати “. Семинарът беше организиран от Фондация “Инициатива за здраве ” като част от реализация на проекта на Фондацията “Спаси живот “, който се финансира от Националния център по наркомании в изпълнение на Стратегическа задача 4 “Намаляване разпространението на болести сред използващите наркотици, които имат ефект върху обществото: инфекции, предаване по кръвен път, туберкулоза, болести предавани по полъв път”, Задача 4б от Плана за действие “Намаляване броя на инцидентите и смъртните случаи, свързани с употребата на на наркотични вещества” от Националната програма за изпълнение на плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2006 – 2008г.).
Семинарът беше предназначен за аутрич екипи от програмите, работещи в сферата на намаляване на щетите от инжекционна употреба на наркотици в превенция на свръхдоза, тъй като услугите, които тези програми предлагат непрекъснато се обогатяват и адаптират в зависимост от променящата се сцена на употреба.
Лектори на семинара бяха: Joerg Steinmetz – Германия, доц. д-р Маргарита Гешева, дм – началник отделение, Клиника по токсикология МБАЛСМ “Пирогов”, – гр. София и Виолета Богданова – Ръководител звено “Методологическо ръководство и координация на дейностите по намаляване на социалните и здравни вреди, с лаборатория” в НЦН.

В обучението участваха 27 човека, от които 22 аутрич работници от градовете: София, Бургас, Благоевград, Варна, Перник, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Русе, Кюстендил и 5 експерти от НЦН. Целите на обучението бяха:
Да се повиши знанието на участниците по въпроса за свръхдозата;
Да се повишат уменията за ефективна комуникация с клиентите;
Участниците да придобият практически опит за работа със случай на свърхдоза – ефективни и неефективни техники на работа;
Как да работим с клиентите по отношение на мотивацията им за включване в тренинг по пременция на свърхдоза;
Обмяна на информация и опит между екипите.
Основни теми на семинара:
Г-н Joerg Steinmetz проведе тренинг по следните проблемни области:
Какво е “свръхдоза”;
Рискови фактори за свърхдозата;
Методи за работа по превенция на свръхдозата;
Симптоми на свърхдоза;
Как да реагираме при случаи на свърходаза;
Как да разговаряме по телефона, когато се обаждаме за линейка и как да комуникираме с екипа от Центъра за спешна медицинска помощ;
Какво можем да направим, докато чакаме линейката да дойде;
Какво не трябва да правим, докато чакаме линейката да дойде;
Как и кога се използва Naloxone;
Как се работи с клиент, преживял случай на свръхдоза;
Техники за първа помощ при свърхдоза.
Д-р Маргарита Гешева се спря на следните теми:
История на създаването на психоактивните вещества;
Кога, как и от кого се използва Naloxone при свръхдоза;
Нови посоки в развитието на лечението на алкохолна зависимост.
Г-жа Виолета Богданова запозна участниците в семинара с:
Особено опасни инфекции, предавани чрез инжекционна употреба на наркотици;
Съобщение на Европейския мониторинг център за наркотици, наркомании, проучвания и информация (EMCDDA) за случаи на заразяване с Clostridium botulinum и Clostridium novyi при инжекционна употреба на наркотици;
Клинична картина при различните форми на инфекциите, предавани чрез инжекционна употреба на наркотици, лечение и прогнози.

07.03.2010г.

Презентация на г-н Joerg Steinmetz можете да изтеглите от тук

Снимки от семинара