Медикаментозно лечение на зависимости

АРХИВ

В изпълнение на Националната програма за развитие на лечебна система от метадонови поддържащи програми 2006-2008г., Националният център по наркомании и Фондация “ХОРИЗОНТИ – 21” организираха семинар за медикаментозно лечение на зависимости, който се проведе на 19 януари от 14.00 ч. до 18.00 ч. и на 20 януари 2007г. от 09.00 до 12.00 ч. на 19 януари 2007г. – петък, в зала “Музикална” на Централния военен клуб в София.

Лектор на семинара беше д-р Майкъл Фарел (Великобритания), Национален център по зависимости, Kings College, Лондон, Психиатрична секция на Кралското Общество по Медицина, член на Научен комитет към Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании.

Д-р Майкъл Фарел е британски психиатър-клиницист, международен експерт в областта на зависимостите, представител на Националния център по зависимости и преподавател в Кингс колидж, Лондон. Член е на секцията по психиатрия към Кралското медицинско дружество, на факултета по зависимости към Кралския колеж на психиатрите и на британското Дружество за изучаване на зависимостите. Професионални интереси: зависимостта към вещества в перспективата на общественото здравеопазване, епидемиологията, оценка на лечебната ефективност и психиатричната коморбидност (“двойните диагнози”).

На 19 януари (преди започването на семинара) беше проведена работна среща за медикаментозно лечение на зависимости, организирана от Националния център по наркомании и Българската асоциация по психиатрия на зависимостите

Лекарите – специалисти по метадоново лечение, разговаряха с журналистите, които отразяват здравните теми, за приложението на метадона в България като успешен път за спасение на наркозависимите. Ние сме убедени, че обществото ни има нужда от повече информация по тази тема. Ето защо на срещата бяха поканени и бивши пациенти, преминали през такова лечение, лекари от страната, които започват работа по метадонови програми, както и утвърден специалист от Великобритания – д-р Майкъл Фарел.