Оценка на ефективността на лечебни програми

АРХИВ

В периода 25 – 27 юни 2007г. в гр. София, в сградата на Националния център по наркомании, се проведе обучение на тема: “Мониторинг и оценка на ефективността на лечебни програми”, с гост – лектори от гръцката организация “КEТHЕА”. Обучението беше организирано в изпълнение на оперативна цел “Осигуряване качеството на метадоновите поддържащи програми” по Националната програма за развитие на лечебна система от метадонови поддържащи програми в Р. България 2006 – 2008г. В резултат на проведения семинар бяха обучени 24 професионалисти от държавни институции и неправителствени организации, работещи по проблемите на наркоманиите.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

Понеделник – 25.06.2007г.

10.00 – 11.00 Мониторинг: Аспекти на методологията
11.00 – 11.30 Почивка
11.30 – 13.00 Преглед на инструментите за мониторинг

Вторник – 26.06.2007г.

14.00 – 15.15 Изработване на инструменти за мониторинг: практически аспекти и екипна работа
15.15 – 15.30 Почивка
15.30 – 17.30 Оценка на терапевтични програми

Сряда – 27.06.2007г.

09.00 – 10.30 Оценка: Практически аспекти и екипна работа
10.30 – 10.45 Почивка
10.45 – 11.30 Инструменти за оценка
11.30 – 12.15

Инструменти за други таргетни групи: индекси за структурирано фамилно интервю; удовлетвореност на клиента; удовлетвореност на персонала; изследване на публичния имидж на програмата
12.15 – 12.30 Почивка
12.30 – 13.30 Разглеждане на случаи
13.30 – 14.00 Обедна почивка
14.00 – 14.30 Обратна връзка, планиране, закриване на семинара