Програма за Сътрудник, социални дейности

14.03.2017г.

Програма за обучение на хора, които пряко участват в осъществяването на програми за психосоциална рехабилитация за получаване на професионална квалификация по част от професия “Сътрудник, социални дейности” – изтегли