Обучителна програма в областта на зависимостите за студенти по медицина

07.03.2010г.

Уважаеми колеги,

В изпълнение на Стратегическа задача 7 “Разработване и въвеждане на добри практики за превенция, лечение, рехабилитация и намаляване на щетите за здравето”, Задача 7б от Плана за действие “Разработване на моделили и стандарти за образователни и обучителни програми по лечение на зависимости” от Националната програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2003 -2008г.), Националният център по наркомании, съвместно с доц. д-р Вихра Миланова, дмн, Ръководител катедра по психиатрия в Медицински университет и Проф. д-р Мила Власковска, дмн, Зам. Декан по УД на МФ София, Катедра по Фармакология и токсикология – гр. София, разработиха обучителна програма “НЕВРОБИОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ЗАВИСИМОСТТА КЪМ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРЕВЕНЦИЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ” – Разгледай

Желаещите да се обучават по Програмата, могат да се обадят на телефон: 02/ 9230675 .