Обучителна програма по Наредба № 8/ 07.09.2011г.

09.01.2013г.

– Програма за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на Наркотични вещества – изтегли