Обучителна програма по реда на Наредба № 7/07.09.2011г.

26.06.2012г.

– Програма за обучение на хора, които пряко участват в изпълнението на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества – изтегли

– През март 2010г., Националният център по наркомании проведе обучение по Програма за обучение на хора, които пряко участват в изпълнението на долечебни програми за ограничаване на здравните щети от употребата на наркотици, за повече информация – разгледай