Обучителна програма по Наредба № 2/20.06.2012

Програма за обучение на ръководители на програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти по реда на Наредба № 2 от 20.06.2012 г. с изменения и допълнения съгласно Заповед № РД-01-192/02.6.2017 г. на министъра на здравеопазването – изтегли