Обява

Обява

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) през 2018 г. за изпълнение на Стратегическа задача 3: Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми, Задача 3.1: Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и общинско ниво, Подзадача г): Развиване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центрове за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип „терапевтична общност“, Минесота модел и други).

По настоящата покана ще бъдат финансирани следните програми:

  • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 3 места за период от 5 месеца за програма за неопиатна зависимост.
  • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 3 места за период от 5 месеца за програма за млади хора под 25 години.
  • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 3 места за период от 5 месеца за програма за комбинирана зависимост.
  • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 3 места за период от 5 месеца за програма за работа с зависими жени.
  • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 2 места за период от 5 месеца за програма за семейни психотерапевтични интервенции при зависими лица.
  • 10 места за период от 5 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на непълнолетни и малолетни, злоупотребявали с наркотични вещества.
  • 4 места за период от 5 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на лица, злоупотребявали с наркотични вещества.
  • 4 места за период от 6 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на жени, злоупотребявали с наркотични вещества.

Краен срок за набиране на предложенията е: 19.10.2018 г., 17.00 часа.

Информация за вида програми, които ще се финансират, условията и реда за кандидатстване за финансиране може да намерите в Насоките за кандидатстване по покана за набиране на предложения за финансиране на дейности през 2018 г.

Насоки за кандидатстване

Приложение 1  изтегли

Приложение 2  изтегли

Приложение 3  изтегли

Инструкции  изтегли

Формуляр за отчет на извършените дейности  изтегли

54321
(0 votes. Average 0 of 5)