Обява

Обява

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) през 2018 г. за изпълнение на Стратегическа задача 1: Подобряване на достъпа до ефективни превантивни програми, Задача 1.3: Разработване и прилагане на програми за повишаване на информираността за рисковете и последствията от употребата на наркотични вещества сред децата и младите хора, Подзадача а): Разработване на програми за информация, превенция и намаляване на вредите за младежи в местата за забавление.

По настоящата покана ще бъде финансирано изработване на национална програма за превенция на употреба на стимуланти и нови вещества в места за забавление.

Изисквания към кандидатите:

  1. Организацията да притежава поне 3 години опит в областта на наркотиците и наркоманиите;
  2. Да извърши заданието по настоящата покана в срок до 20.12.2018 г.;
  3. Предишен опит в областта на превенцията на употребата на наркотични вещества е предимство.

Краен срок за набиране на предложенията е: 09.11.2018 г., 17.00 часа.

За допълнителна информация: тел. 0885 054 643, e-mail: ncn@ncn-bg.org

54321
(0 votes. Average 0 of 5)