Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол

Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол

0800 133 22 – безплатно и анонимно

Темата наркотиците и алкохола присъства в обществото, в което живеем, както и в живота ни по различни начини. Една част от нас решават, поради различни причини, лично да се докоснат до тях, което ги изпълва със смесени чувства, които трудно се споделят с близките хора, от които сме чували колко страшно е всичко това. Така постепенно човек започва да се изолира и усамотява, а нещата стават все по – сложни. Това е част от тежките моменти в живота на всеки човек, когато има нужда от подкрепа и опора. Не си сам!

Към консултативния център от 06.07.2010 г. е открита анонимна, безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол. Линията е на Националния център по наркомании и е част от дейността по Проект № BG0011 „Слушайте детето” – подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи експериментиращи и употребяващи наркотични вещества” Основната цел на консултативната линия е да подобри достъпа на хора със зависимост и техните близки от цялата страна до информация, консултиране и насочване към програми за лечение и психосоциална рехабилитация, чрез:

  • Консултации по въпроси, свързани с рисковете от употребата на психоактивни вещества;
  • Помощ и подкрепа в предприетите от клиента стъпки към промяна;
  • Кризисни интервенции;
  • Насочване към програми за лечение и психосоциална рехабилитация, функциониращи на територията на страната.

Работно време на телефонната линия:
от понеделник до петък
от 14.00 до 19.00 часа

 

Проект № BG0011 „Слушайте детето – подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”
„С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия Механизъм на ЕИП”

54321
(0 votes. Average 0 of 5)