Събития

По повод 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици

Националният център по наркомании организира

Представяне на проекти и програми, финансирани през 2008г. от Националния център по наркомании (НЦН), със средства по Националната стратегия за борба с наркотиците 2003-2008г. и Националната програма за развитие на лечебна система от метадоново поддържащи програми в България 2006-2008г.

Събитието ще се състои в Червената къща в гр. София, ул. “Любен Каравелов” № 15, Зала “Пеша Николова”, с начален час 13,00.

ПРОГРАМА

Представяне на резултатите от реализираните през 2008г. проекти и програми, финансирани от НЦН

07.03.2010г.

Проект “Център за рехабилитация и реинтеграция на хора със зависимо поведение” на Сдружение “Проект Пеперуда – София”

Проект “Реинтеграция в общността на младежи, зависими от психоактивни вещества, включени в терапевтична общност Феникс” на ЦСР “Феникс” ООД

Проект “Другите имена на зависимостта (Превенция на зависимостта към наркотични вещества сред юношески групи и подкрепа на техните родители и близки чрез средствата на изкуството и действени креативни подходи)” на Фондация “ГЪЛИВЕР КЛИРИНГ ХАУЗ”

Проект “Прилагане модела “терапевтична общност” в отворена (нерезидентска) програма за психосоциална рехабилитация и реинтеграция на зависими от психоактивни вещества” на Сдружение “Борба с епидемичните болести и наркоманиите” – Разгледай

Проект “Спаси живот” на Фондация “Инициатива за здраве” – Разгледай

Проект “Консултативен център за употребяващи наркотични вещества” на Сдружение “Асоциация” “Доза обич” – гр. Бургас – Разгледай

Представяне дейността за 2008г. на Център за информация, консултация и насочване към лечебни програми към НЦН – Разгледай

Представяне на обучителните дейности и програми, реализирани от НЦН през 2008г. – Разгледай