Методически материали

14.05.2012г.

Заповед за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества – изтегли
21.08.2013г.

Годишен отчет за дейността на програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества – изтегли
Приложение 1 към годишен отчет на програма за намаляване вреди от употребата на наркотични вещества. Количествени показатели за работата на програмата с употребяващи наркотици – изтегли
07.03.2010г.

Аутрич работа по намаляване на щетите сред инжекционно употребяващи наркотици. Практическо ръководство – изтегли
Насоки за добра практика в намаляването на вредите от употребата на ПАВ – изтегли
http://www.unaids-bulgaria.org