Международни конвенции

Международни конвенции

Единна конвенция по упойващите вещества от 1961 г., изменена с протокола от 1972 г., изменящ единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.

>>Изтегли

 

Конвенция на организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества

>>Изтегли

 

Конвенция за психотропните вещества

>>Изтегли

54321
(0 votes. Average 0 of 5)