Събития

На 20.12.2011 г. се проведе работна среща в Националния център по наркомании по проблемите на лечението за деца и юноши с вредна употреба и зависимост към психо-активни вещества и алкохол. Срещата беше инициирана от НЦН във връзка със зачестили сигнали за деца и юноши, употребяващи наркотични вещества които имат нужда от настаняване и лечение. На събитието присъстваха представители на различни институции и организации – НЦН, ДАЗД, АСП, ОЗД, Дирекции „Социално подпомагане” от различни райони на София, Дневен център за деца, юноши и родители към ПИЦ – София, Столичен център по ПН, ОБСНВ – Хасково, ОБСНВ – Габрово, НЦОЗА, ЦПЗ – гр. София, Фондация „Инициатива за здраве”, Национално движение „Деца срещу дрогата”, „Каритас” – София.
На срещата бяха представени презентации от г-жа Росица Рачева, докторант по психология към БАН, г-жа Мая Михайлова – Петкова, Експерт към НЦН, г-жа Александрина Алексова, психолог и ръководител на Дневен център за деца, юноши и родители към Столичен център по ПН – София.

От тук може да изтеглите презентациите:
31.01.2012г.

Презентация 1
Презентация 2
Презентация 3
-Презентация 4-

В края на срещата беше договорено:
НЦН да предложи проект на координационен механизъм за действие между различните институции и организации при случаи на работа с деца и юноши, употребяващи наркотични вещества., нуждаещи се от лечение и специализирани интервенции.
Да бъде изготвено предложение до Министерство на здравеопазването за разкриване на лечебни места за лица под 18 г. в съществуващите лечебни заведения със стационар или отделения по зависимости, както и към клиниките по детско-юношеска психиатрия.

Посещение на делегация от Ислямска република Иран

На 21.05.2009г. в Националния център по наркомании (НЦН) се проведе кратка работна среща между делегация от Ислямска република Иран и представители на НЦН. Посещението беше осъществено във връзка с подписания през 2003г. Меморандум в областта на борбата с наркотичните вещества и прекурсори между Република България и Ислямска република Иран.
Иранската делегация беше ръководена от г-н Мохамед Масуд Забетиян – Генерален Изпълнителен директор на Генерален щаб за контрол на наркотиците. От Българска страна, на срещата присъстваха: д-р Цвета Райчева – Директор на Националния център по наркомании, г-н Момчил Василев – Директор на Националния фокусен център в Националния център по наркомании и г-жа Маринела Радева – Директор на Дирекция “Методологическо ръководство и координация на дейностите по намаляване търсенето на наркотици”. От българска страна присъства и представител на Министерство на вътрешните работи.
На срещата, двете страни, размениха информация относно състоянието на търсенето и предлагането на незаконни психоактивни вещества, контрол на перкурсорите, както и обмениха опит по отношение на превенцията, лечението и ресоциализацията на зависими от наркотични вещества лица.
Разговорът приключи със споделяне на идеи за бъдещо сътрудничество и професионален обмен в областта на намаляване на търсенето на наркотични вещества.

Галерия – разгледай

Колегиум по зависимости
07.03.2010г.

На 27.03.2009г., в София, хотел “Вега”, се проведе шестият годишен колегиум по зависимости, който беше организиран съвместно от Националния център по наркомании и Мундифарма. На срещата бяха представени следните теми:
Представяне на едногодишен клиничен опит в субституираща частна програма
Лектор: Д-р Мира Алтънкова, Субституираща и поддържаща програма (СПП) “Надежда”, София
Опитът на Субституираща и поддържаща програма “Здраве”, гр. Враца със Субститол
Лектор: д-р Боянка Китова – СПП “Здраве”, гр. Враца
Уринно тестуване на пациенти, лекувани със Субститол
Лектор: Д-р Десислава Първанова – Мундифарма
Презентация: изтегли
“Opportunity for urine test Substitol”
“Независим – Нека научим повече за….”
Лектори: д-р Александър Канчелов – Амбулатория за индивидуална практика за специализирана психиатрична медицинска помощ “д-р Ал. Канчелов” и д-р Георги Коев –Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм – София.
Място на лечението на зависимости в интегративния подход
Лектор: д-р Александър Ангелов – СПП “Доверие за здраве”, София.
Презентация: изтегли
Лечението на зависимости – стигма и предразсъдъци – дискусия с модератор д-р Ал. Канчелов
Общ национален регистър на пациентите, участващи в субституиращи и поддържащи програми
Лектор: Маринела Радева – Директор на Дирекция “Методологическо ръководство и координация на дейностите по намаляване търсенето на наркотици”, Национален център по наркомании, София
Презентация: Изтегли. Тук да се качи прикачен файл: “NCN_Registar_03_2009”
Презентация: изтегли