Методически Материали

07.03.2010г.

Принципи на лечението на зависимостите – изтегли
Cost and Benefits of Therapeutic Communities – изтегли

22.02.2011г.

Success and limitations of methadone and drug free treatment – изтегли

07.03.2010г.

Лечение на зависимости – изтегли
Насоки за добра практика в субституиращото лечение – изтегли

22.02.2011г.

Guidelines for good practice in substitution treatment – изтегли

07.06.2011г.

Субституиращо лечение – изтегли

През 2008г., Националният център по наркомании проведе 5 – дневно обучение на обучители за работа с инструмента Евро – ASI за оценка на степента на зависимостта при пациенти с наркоманен проблем.
В резултат на обучението в момента в България има дванадесет сертифицирани обучители в Евро – ASI, които могат да провеждат обучения, съвместно с Националния център по наркомании.

Списък с обучителите и идентификационните им номера (ИН)

Александрина Красимирова Алексова – ИН 001
Д-р Васил Пламенов Женков – ИН 002
Десислава Асенова Иванова – ИН 003
Елка Василева Петкова – ИН 004
Д-р Емил Пенчев Грашнов – ИН 005
Мален Славчов Маленов – ИН 006
Рада Любенова Наследникова – Райнова – ИН 007
Росица Желязкова Рачева – ИН 008
Тодор Колев Стефанов – ИН 009
Д-р Цвета Николаева Райчева – ИН 010
Цветелина Красимирова Василева – ИН 011
Д-р Цветелина Христова Дончева – ИН 012

Бъдещите обучения за работа с инструмента Евро – ASI ще бъдат обявявани своевременно на страницата на НЦН, в рубрика „Актуално и предстоящо”

07.06.2011г.

Ръководство за обучение и провеждане на Europ ASI интервюта – изтегли
Форма за провеждане на интервю изтегли
Често задавани въпроси изтегли