Консултативно информационен център за употребяващи наркотични вещества Сдружение "Доза обич" гр. Бургас

Консултативно информационен център за употребяващи наркотични вещества Сдружение “Доза обич” гр. Бургас

Консултативно информационен център за употребяващи наркотични вещества към Сдружение „Доза обич” гр. Бургас е създаден през 2007г. с цел предлагане на алтернативи за лечение на хора употребяващи наркотични вещества и техните близки.
Към Консултативно информационен център за употребяващи наркотични вещества работят професионалисти, специализирани и с опит в областта на наркоманиите и зависимостта.

Услугите, които предлага центъра са:

  • Консултиране на клиенти със зависимост към ПАВ;
  • Консултиране на техните близки;
  • Насочване към различни структури за лечение и подкрепа;
  • Насочване към специалисти – психиатър, психолог, фамилен терапевт и др.;
  • Допълнително се консултират и при нужда, клиентите се насочват към структури за социална и здравна подкрепа;
  • КИЦ предлага информация на заинтересованите професионалисти и гражданска общественост за различните видове наркотични вещества и тяхното въздействие; за структурите предлагащи помощ и подкрепа за лечение на зависимостта и производните от нея здравни, социални и психологични последици.