Информационно-консултативен център „Посланици на надеждата” – гр. София

Информационно-консултативен център „Посланици на надеждата” – гр. София

Информационно-консултативният център „Посланици на надеждата” към Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност” е създаден през 2006 г. и финансиран с грант от Националния център по наркомании – София в изпълнение на дейностите къв Националната стратегия за борба с наркотиците.

Екипът на центъра е съставен от психолози, специализирани и с опит в областта на зависимостите. Предлаганите консултации са безплатни и се провеждат след предварително записан час.

Мисия:

Мисията на информационно-консултативния център „Посланици на надеждата” е да оказва помощ и подкрепа на зависимите и техните родители и близки; да информира за ефектите и рисковете от употребата на наркотици и алкохол, за зависимостта, за лечението на физическата абстиненция и видовете рехабилитационни и лечебни програми в България, както и да популяризира каузата на „Солидарност”.

Дейности:

 • Информиране за психо-активните вещества и зависимостта
 • Насочване към детоксификация
 • Консултиране на зависими и техните семейства и близки
 • Насочване към лечебни/рехабилитационни програми
 • Детайлно запознаване със структурите на „Солидарност”
 • Организиране на семинари за родители на зависими хора
 • Разпространение на информационни материали

Националната информационна линия за наркотиците и алкохола

С цел по-добра достъпност и разширяване на услугите на Информационно-консултативния център на национално ниво, от 24.02.2009 г. работи Национална информационната линия за наркотиците и алкохола. Тя е създадена по проект „Изграждане на Българска информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт”, финансиран от Програма МАТРА на Министерството на Външните работи на Кралство Холандия и партньори в него са Trimbos Institute, Национален център по наркомании, Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите-София и Мобилтел ЕАД.

Дейностите на Информационната линия са насочени към обществото като цяло – младите хора, техните родители и близки, употребяващите психоактивни вещества, организациите, свързани с интервенция на полето на употребата и зависимостта към наркотици.

Канали за информиране и консултиране:

 • Гореща телефонна линия 0888/99 18 66 (цената е според тарифния план на обаждащия се)
 • Телефонен секретар
 • Чрез интернет сайта на Информационната линия www.drugsinfo-bg.org – чат, форум, e – mail

Услуги:

 • Предоставяне на актуална и обективна информация за ефектите и рисковете от употребата на наркотици и алкохол
 • Телефонно и интернет консултиране относно проблеми, свързани с употреба или зависимост от психоактивни вещества, консултиране при спешност
 • Насочване към лечебни и рехабилитационни програми на територията на цялата страна
 • Превенция в училищата по заявка
 • Разпространение на информативни и превантивни печатни материали
 • Обучение на учители, педагогически съветници и др.

Принципи:

 • Анонимен контакт
 • Достъпност
 • Обективност
 • Професионализъм

Екип:

 • Психолози
 • Хора с личен опит в зависимостите, завършили успешно рехабилитационни програми

Екипът на Националната информационна линия за наркотиците и алкохола е обучен във воденето на телефонно и интернет консултиране и информиране в България и Холандия.