Център за консултации и насочване към лечебни и рехабилитационни програми – гр. София

Център за консултации и насочване към лечебни и рехабилитационни програми – гр. София

Центърът за консултации и насочване към лечебни и рехабилитационни програми в гр. София е специално създадено звено в Националния център по наркомании за осъществяване на безплатни консултации по проблемите на зависимостта към алкохол и наркотици . Центърът за консултации функционира от 2007г. Предоставяните услуги са безплатни за потребителите, тъй като дейността се финансира със средства от Националната стратегия за борба с наркотиците. Екипът на центъра е съставен от психолози с дългогодишен опит в областта на зависимостите.

Цели:

 • Предоставяне на информация по въпроси, свързани с употребата на психо-активни вещества;
 • Улесняване на достъпа до лечение на хора, проблемно употребяващи или зависими от наркотици/алкохол и хазарт ;
 • Подпомагане на изграждането на мрежа между различни служби, програми и екипи, работещи в областта на зависимостите

Дейности:

 • Оценка на нуждите и тежестта на зависимостта или проблемната употреба на клиентите;
 • Индивидуални и семейни консултации;
 • Даване на информация за естеството на зависимостта, етапите на лечение и рехабилитация и възможностите от програми, които има в България;
 • Насочване към програми за детоксификация, субституиращи програми, рехабилитационни програми, програми за семейства, групи за взаимопомощ – АА и АН ( Анонимни алкохолици и Анонимни наркозависими);
 • Тестуване за кръвно-преносими инфекции ( ХИВ, СПИН, хепатити “В” и “С”, сифилис) ;

Методи на работа:

 • С клиентите се договарят между 3 и 5 срещи с цел: събиране на информация и оценка на степента на проблема, разясняване процеса на възстановяване, мотивиране за лечение, даване на информация за видовете програми и възможности за лечение и рехабилитация на зависими към психо-активни вещества, алкохол и хазарт;
 • Работи се с клиентите и техните семейства по подготовка за включването в дадена програма, осъществяване на контакт със специалист или програма, след което се извършва проследяване(стигнал ли е клиента до съответната програма).

Към консултативния център от 06.07.2010 г. е открита анонимна, безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол. Линията е на Националния център по наркомании и е част от дейността по Проект № BG0011 „Слушайте детето” – подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”

Основната цел на консултативната линия е да подобри достъпа на хора със зависимост и техните близки от цялата страна до информация, консултиране и насочване към програми за лечение и психосоциална рехабилитация, чрез:

 • Консултации по въпроси, свързани с рисковете от употребата на психоактивни вещества;
 • Помощ и подкрепа в предприетите от клиента стъпки към промяна;
 • Кризисни интервенции;
 • Насочване към програми за лечение и психосоциална рехабилитация, функциониращи на територията на страната.