Етичен кодекс

Етичен кодекс

Етичен кодекс

За поведение на служителите от националния център по наркомании

 

Обслужването на обществените интереси предполага действията на Националния център по наркомании НЦН да се възприемат с доверие и уважеие в обществото.

В тази връзка от всеки служител се очаква да демонстрира професионализъм, за да се отнася с уважение към гражданите, представителите на всички държавни органи, търговски дружества и на други юридически лица, както и към останалите служители на институцията.

>>Виж още…

54321
(0 votes. Average 0 of 5)