Екип

Екип

 

Придобита образователно-квалификационна степен на образование на експертите, работещи в специализираните дирекции на Национален център по наркомании

 

Директор Лекар – психиатър, опит в областта на зависимостите – над 10г.
Дирекция МРКДНТН
Директор Завършени две магистратури в област химия и биология, опит в областта на зависимостите – над 10г.
Старши експерт лечение на зависимости Лекар-специалист
Старши експерт обучителни програми Магистър по клинична психология, (к. м. н.) доктор по медицина
Старши експерт превенция Магистър по клинична психология
Експерт превенция, лечение и рехабилитация Магистър по клинична психология
Експерт психосоциална рехабилитация Магистър по клинична психология, доктор на науките
Експерт психосоциална рехабилитация Магистър по психология
Експерт лечение и анализ на данни (д. м.) Доцент във ВМА, д-р по вирусология
Медицински лаборант Бакалавър
Дирекция НФЦННПИ
Директор Магистър по икономика, специализация – икономическа социология, доктор на науките, опит в областта на зависимостите – над 10г.
Старши експерт епидемиологични индикатори Магистър по клинична психология
Старши експерт епидемиологични индикатори Магистър по социология
Експерт епидемиологични индикатори Бакалавър – психология, магистър – две области на специализация.
Експерт епидемиологични индикатори Дипломант по клинична психология
*Външен консултант Доцент по социология, преподавател в Нов български университет и СУ „Св. Климент Охридски“

 

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)