Доклади и информация

16.04.2019

Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества и нови начини на употреба

В брой 4 на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS – Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества и нови начини на употреба ще може да намерите следните теми:

  • Основни данни за новите психоактивни вещества в България през 2018 г.
  • Употреба на нови психоактивни вещества в България през 2018 г.
  • Фалшиви таблетки перкоцет.
  • Риск от интоксикации в следствие консумация на фалшиви течности за електронни цигари.
  • Нови тенденции в употребата на кратом.
  • Тенденции в употребата на нови психоактивни вещества в световен мащаб.
  • Идентифициране на нови психоактивни вещества в световен мащаб.

Брой 4 на NEWS може да видите тук.


ГОДИШЕН НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

4.2.2019

Годишен национален доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България за 2018 гизтегли

4.12.2017

Годишен национален доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България за 2017 г. изтегли

10.12.2016

Годишен национален доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България за 2016 г. изтегли

12.12.2015

Годишен национален доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България 2015 г. изтегли

17.06.2013 г.

Годишен доклад на НФЦ по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България – 2012 г. изтегли
Годишен доклад на НФЦ по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България – 2011 г. изтегли
Годишен доклад на НФЦ по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България – 2010 г. изтегли

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ

10.09.2018 г.

Годишен отчет за дейността на специализираните дирекции на Национален център по наркомании – 2017 г. изтегли

12.08.2017 г.

Годишен отчет за дейността на специализираните дирекции на Национален център по наркомании – 2016 г. изтегли

22.09.2016 г.

Годишен отчет за дейността на специализираните дирекции на Национален център по наркомании – 2015 г. изтегли

17.04.2015 г.

Годишен отчет за дейността на Национален център по наркомании – 2014 г. изтегли

09.03.2014 г.

Годишен отчет за дейността на Национален център по наркомании – 2013 г. изтегли

21.08.2013 г.

Годишен отчет за дейността на Национален център по наркомании – 2012 г. изтегли

22.09.2012 г.

Доклад за дейността на Национален център по наркомании – 2011 гизтегли

21.08.2011 г.

Годишен отчет за дейността на Национален център по наркомании – 2010 г. изтегли

25.04.2010 г.

Годишен отчет за дейността на Национален център по наркомании – 2009 г. изтегли