Контакти

Национален център по наркомании

адрес: София, ул. "пиротска 117"
обадете ни се на

+359 02 8 31 90 15

изпратете ни e-mail на:

ncn@ncn-bg.org

Телефонен Указател нцн
Директор 02/831 9015
Национален център по наркомании 0884 149 647
Дирекция „Административно-стопанско и правно обслужване“ (АСПО)
Директор на Д „АСПО“ 02/931 8111
Главен счетоводител 02/931 8111
Старши счетоводител 02/931 8111
Експерт Обществени поръчки
Административен секретар 02/831 9015
Дирекция „Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания и информация“ (НФЦННПИ)
Директор на дирекция „НФЦННПИ“ 02/832 6137
Старши експерт епидемиологични индикатори02/832 6137
Старши експерт епидемиологични индикатори 02/831 3079
Експерт епидемиологични индикатори 02/832 6137
Експерт епидемиологични индикатори 02/831 3079
Дирекция „Методологическо ръководство и координация на дейностите за намаляване търсенето на наркотици“ (МРКДНТН)
Директор на дирекция „МРКДНТН“ 02/931 1691
Старши експерт Превенция 02/423 8691
Старши експерт Лечение на зависимости 02/832 1047
Експерт психосоциална рехабилитация 02/423 8691
Експерт психосоциална рехабилитация 02/832 6136
Експерт превенция, лечение и рехабилитация 02/832 1047
Старши експерт Обучителни програми и база данни 02/832 6136
Експерт лечение и анализ данни 02/931 8114
Медицински лаборант 02/931 8114