Кои сме ние?

Кои сме ние?

Националният център по наркомании е създаден с ПМС № 14/1.02.1994г. на базата на съществуващата Клиника по зависимости към Държавната факултетска болница “Простор”. С ПМС № 69/19.03.2001г. НЦН е преобразуван под…

Екип

Екип

  Придобита образователно-квалификационна степен на образование на експертите, работещи в специализираните дирекции на Национален център по наркомании   Директор Лекар – психиатър, опит в областта на зависимостите – над 10г.…

Структура на НЦН

Структура на НЦН

ДИРЕКТОР Национален център по наркомании   Директор Дирекция „Административно-стопанско и правно обслужване“ Главен счетоводител Старши счетоводител Експерт Обществени поръчки Административен секретар   Директор Дирекция „Национален фокусен център за наркотици и…

Национален фокусен център

Национален фокусен център

Дирекция “Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация” През м. август 1996 г. като отделно структурно звено в Националния център по наркомании беше създаден Отдел “Информация и научни…