PERK - инструментариум за превенция и оценка

PERK - инструментариум за превенция и оценка

13.07.2017г. Годишен Доклад Критерии и показатели за оценка на годишните доклади на Превантивно-информационните центрове към ОбСНВ 01.07.2013г. Насоки за оценка на превенцията на употребата на нароктици PERK – инструментариум за…