Кариери Архив

Експерт – психосоциална рехабилитация 23.11.2017 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ обявява свободна позиция за дипломиран психолог за длъжността “Експерт – психосоциална рехабилитация” Описание на длъжността: Участва в разработването, реализирането и оценката на…

Галерия Архив

Проект “Слушайте детето” Проект “BG 011” – Обучение в ранни интервенции Проект “BG 011” Трета национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества Семинар „Психоактивни…

21.06.2017г.

Националният център по наркомании (НЦН) обявява покана за набиране на изпълнители за провеждане на обучения на ПИЦ за работа с медии в рамките на изпълнение на дейности по Плана за…

30.11.2016г.

Във връзка с преразпределяне на финансовите средства, утвърдени в План-сметката за финансово обезпечаване на разходите по Програмата за изпълнение на плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците…

04.10.2016г.

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) –…

02.12.2015г.

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) –…