12.09.2014г.

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) –…

02.12.2015г.

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) –…

04.10.2016г.

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) –…

30.11.2016г.

Във връзка с преразпределяне на финансовите средства, утвърдени в План-сметката за финансово обезпечаване на разходите по Програмата за изпълнение на плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците…

21.06.2017г.

Националният център по наркомании (НЦН) обявява покана за набиране на изпълнители за провеждане на обучения на ПИЦ за работа с медии в рамките на изпълнение на дейности по Плана за…

Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол

Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол

0800 133 22 – безплатно и анонимно Темата наркотиците и алкохола присъства в обществото, в което живеем, както и в живота ни по различни начини. Една част от нас решават,…