21.06.2017г.

Националният център по наркомании (НЦН) обявява покана за набиране на изпълнители за провеждане на обучения на ПИЦ за работа с медии в рамките на изпълнение на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) – Стратегическа задача 18 “Поддържане и развитие на институционална и експертна мрежа за изпълнение на националната политика по наркотиците”, Задача 18.2. от Плана за действие “Поддържане и развитие на мрежа от експерти”, Подзадача в) “Обучение на екипи на ПИЦ в стандартите в областта на превенцията”.

Обучението е предназначено за група от 25 до 30 участници. Обучението трябва да се реализира в рамките на два дни по 4 учебни часа дневно (обучението следва да се проведе на 12-13.12.2016 г.). Програмата на обучението следва да включва следните тематични области:

Специфични особености при комуникацията с медиите
Прессъобщение
Интервю
PR
Общата стойност на провеждането на обучението е 1400 лв.

Офертите се подават в администрацията на НЦН. Краен срок за набиране на предложения е до 17:30 часа на 02.12.2016 година.

Резултати от проведено обучение на ПИЦ

54321
(0 votes. Average 0 of 5)