СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании организира обучение „Оказване на първа помощ при интоксикация и свръхдоза при употреба на наркотици“. Обучението е практически насочено, провежда се съвместно с експертите на БЧК и…