ОБЯВА

ОБЯВА

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности в разкритите програми за психосоциална рехабилитация по следните програми: Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 1 място…