СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании съвместно с Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) организира семинар на тема „Нови психоактивни вещества: дефиниции, ситуация, лечение”. Основните цели на семинара са…