Обява

Обява

Националният център по наркомании обявява допълнителна покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) през 2018 г. за…

Съобщение

Съобщение

Класиране на кандидатите по покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) за изпълнение на Стратегическа…