СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании обявява конкурс за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучение на хора, които пряко участват в осъществяването на програми за психосоциална рехабилитация за получаване…