Кои сме ние?

Кои сме ние?

Националният център по наркомании е създаден с ПМС № 14/1.02.1994г. на базата на съществуващата Клиника по зависимости към Държавната факултетска болница “Простор”. С ПМС № 69/19.03.2001г. НЦН е преобразуван под…

Екип

Екип

  Придобита образователно-квалификационна степен на образование на експертите, работещи в специализираните дирекции на Национален център по наркомании   Директор Лекар – психиатър, опит в областта на зависимостите – над 10г.…

Структура на НЦН

Структура на НЦН

ДИРЕКТОР Национален център по наркомании   Директор Дирекция „Административно-стопанско и правно обслужване“ Главен счетоводител Старши счетоводител Експерт Обществени поръчки Административен секретар   Директор Дирекция „Национален фокусен център за наркотици и…