04.10.2016г.

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) –
Стратегическа задача 3: Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми,
Задача 3.1: Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и общинско ниво,
Подзадача в): Развиване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центрове за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип “терапевтична общност”, Минесота модел и други).

По настоящата покана ще бъдат финансирани следните програми:

  • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 5 места за период от 6 месеца за програма за неопиатна зависимост.
  • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 5 места за период от 6 месеца за програма за комбинирана зависимост.
  • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 4 места за период от 6 месеца за програма за работа с зависими млади хора под 25 години.
  • 8 места за период от 5 месеца за апробиране на пилотна (пилотни) нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на непълнолетни и малолетни, злоупотребявали с наркотични вещества.

Краен срок за набиране на предложенията е: 01.11.2016 г., 17.30 часа.

Информация за вида програми, които ще се финансират, условията и реда за кандидатстване за финансиране може да намерите в Насоките за кандидатстване по покана за набиране на предложения за финансиране на дейности през 2016 г.

Приложение 1 изтегли
Приложение 2 изтегли
Приложение 3 изтегли
Инструкции изтегли
Формуляр за отчет на извършените дейности изтегли
Насоки за кандидатстване изтегли

54321
(0 votes. Average 0 of 5)