02.12.2015г.

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) – Стратегическа задача 3 “Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми”, Задача 3.1 “Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на Национално и общинско ниво” подзадача В) “Разкриване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация тип: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центраве за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип “Терапевтична общност”, Минесота модел и други)”:

  • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 5 места за 6 месеца за програма за неопиатна зависимост
  • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 5 места за 6 месеца за програма за комбинирана зависимост
  • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 3 места за 6 месеца за програма за работа със зависими млади хора под 25 години
  • 6 места за 6 месеца в нерезиденциални програми за психосоциална рехабилитация тип “drug free”
  • 3 места за 6 месеца за програма за превенция на рецидив

Краен срок за набиране на предложенията е: 10.12.2015 година, 17.30 часа.

Информация вида програми, които ще се финансират, условията и реда за кандидатстване за финансиране може да намерите в Насоките за кандидатстване по покана за набиране на предложения за финансиране на дейности през 2015 г.

Приложение 1 изтегли
Приложение 2 изтегли
Приложение 3 изтегли
Инструкции изтегли
Формуляр за отчет на извършените дейности изтегли
Насоки за кандидатстване изтегли
54321
(0 votes. Average 0 of 5)