СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании планира да проведе две обучения с преподавател Федон Калотеракис, Президент на Европейската федерация на терапевтичните общности, Вице-президент на ТО Кетея, Гърция, и експерт към UNODC.

Обучението на 16-17 април 2019 г. е предназначено за лекари, психолози и други специалисти, работещи в сферата на лечение и психосоциална рехабилитация на лица със зависимост към наркотични вещества. То има за цел да запознае участниците със съвременните практики и подходи при лечението и рехабилитацията с фокус върху интегративен метод на работа в лечебни и рехабилитационни програми.

Обучението на 18-19 април 2019 г. има за цел да запознае участниците със съвременните практики и подходи за оценка на риска и осъществяване на индикативната превенция и е предназначено за специалисти с квалификация по психология или социална работа, които притежават не по-малко от 3 години стаж в областта на зависимостите към наркотичните вещества

54321
(0 votes. Average 0 of 5)