СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании съвместно с Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) организира семинар на тема „Нови психоактивни вещества: дефиниции, ситуация, лечение”.

Основните цели на семинара са предоставяне на информация за същността, класификацията и здравните ефекти на новите психоактивни вещества (НПВ); дефиниране на актуалната ситуация с НПВ в Европа и в страната; развитие на знания и умения за отговорите по отношение на търсенето и за намаляване на вредите при НПВ.

Семинарът е предназначен за специалисти, работещи в областта на психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици. Семинарът ще е с продължителност 16 учебни часа и ще се проведе на 26 и 27 ноември 2018 г. от 09:30 ч. в сградата на НЦН, ул. Пиротска 117, София.

За допълнителна информация –
e-mail: n.butorin@ncn-bg.org,
тел.: 0885054643.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)