Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Полезна информация  
  Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт    
     
     
  През м. февруари 2009 г. стартира първата българска национална информационна линия за наркотиците. Тя се финансира по проект "Изграждане на информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт" от програма МАТРА на Министерство на Външните работи на Кралство Холандия. От холандска страна, партньор по проекта е Тримбос Институт www.trimbos.nl, а от българска - Национален център по наркомании www.ncn-bg.org , Превантивно-информационен център по наркомании – София www.sofiamca.org и Мобилтел E АД www.mtel.bg.
Проектът се изпълнява от Асоциация за рехабилитация на зависими "Солидарност" www.solidarnost-bg.org. Той включва:
  • Изграждане на интерактивен уебсайт за наркотиците - www.drugsinfo-bg.org
  • Телефонно и интернет информиране и консултиране чрез четири информационни канала – горещ телефон 0888 99 18 66, форум, чат и електронна поща www.drugsinfo-bg.org
  • Създаване на регистрационна система и база данни за търсене на информация и консултиране по проблеми, свързани с наркотиците
Целева група на проекта са младежи в рискова възраст за употреба на наркотици, хора, проблемно употребяващи наркотични вещества, зависими, техните семейства, близки и приятели, организации, работещи в областта на зависимостите.
 
     
     
     
     
     
 
 
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg