Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Полезна информация  
  Полезно за родители и учители    
     
  назад  
  Да говорим ли с детето си за наркотиците?  
     
 
Обикновено като родители ние се питаме дали да говорим с децата си за наркотиците. Често се чувствуваме объркани и несигурни, незнаещи точния отговор. Дали ако започнем разговор за дрогите това няма да подсети и да подтикне детето ни да опита да види какво е?
Затова най-добре е да се запитаме дали детето ни е показало нужда от подобна информация. В случай, че то пита, интересува се и желае да говори с родителите си за употребата на психоактивни вещества, това означава, че нещо го е обезпокоило и подтикнало да получи повече информация по тази тема. Каквато и да е възрастта на вашето дете, можете да засегнете темата с подходящи и разбираеми за него думи. Филм, телевизионен репортаж, събитие, случило се с ваши близки – това са поводи, по които можете да дискутирате, да отговаряте на въпросите му.

Затова е добре Вие:
  • Да проявите интерес и да се информирате по темата.
  • Да се съберете заедно да обмените информация и да разговаряте.
  • Да създадете спокойна и удобна атмосфера за разговор, в която то да изрази свободно своите безпокойствата и въпросите си.
  • Да покажете, че приемате сериозно чувствата и идеите на детето си.
  • Да се запознаете се с нещата, които не познавате добре.
  • Да използвате тези моменти на диалог, за да уверите детето си във вашата обич и разбиране. Това е начинът да го накарате да разчита на вас, ако някога има трудности.
В случай, че детето Ви не показва нужда и интерес да получи информация за употребата на психоактивни вещества, то добре е да имате предвид, че:
  • Подходящата възраст да се говори с него по тази тема е тогава, когато то само постави този въпрос.
  • Добре е Вие да се запитате има ли в семейството Ви атмосфера на приемане и желание за контакт между членовете на семейството Ви.
  • Важно е да помните и да не забравяте, че старанието на много родители да бъдат безгрешни в отношенията с техните деца може да попречи на пълноценната връзка помежду им. Да се греши не е грешно и ако искаме да се справим с предизвикателствата на живота, нужно е да сме готови да поемем риска да сгрешим. Добре е Вашето дете също да знае това.
  • Важно е какво правят родителите, а не какво казват. Вашата подкрепа може да помогне на детето Ви да реши да не приема наркотици, ако се намира под натиск от средата на своите връстници да направи това.
 
  назад  
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg